O spolku

Osvobozená knihovna, z. s., je spolek pro podporu svobodného softwaru v informačních institucích (mj. v knihovnách). Účelem spolku – jako nezávislé a nepolitické organizace – je podporovat, propagovat a svou činností i činností svých jednotlivých členů umožňovat šíření, rozvoj a prvoz informačních systémů založených na svobodném (otevřeném) softwaru.

Spolek Osvobozená knihovna byl založen v roce 2017. Vznik spolku jako právnické osoby je vyústěním aktivit jeho zakládajících členů, kteří od roku 2008 vyvíjejí činnost v oblasti podpory a využití svobodného softwaru v informačních institucích, zejména svobodného knihovního softwaru Evergreen.

Podrobnosti jsou k dispozici ve stanovách spolku.