Členství

Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby.

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku, zaváže se dodržovat stanovy a další platné vnitří předpisy a projeví zájem podílet se na činnosti spolku.

Členem se může stát také právnická osoba, jejíž statutární zástupce vyjádří souhlas s cíli spolku, zaváže se dodržovat stanovy a další platné vnitřní přespisy a projeví zájem podílet se na činnosti spolku.

Fyzické i právnické osoby při vstupu do spolku hradí jednorázový vstupní poplatek ve výši 100 Kč a dále každý rok členský příspěvek ve výši 400 Kč pro fyzické osoby a 600 Kč pro právnické osoby. Uvedené částky jsou stanoveny jako minimální, členové mohou v případě zájmu uhradit i vyšší částky.

Další podrobnosti o právech a povinnostech členů spolku jsou uvedeny v bodu 5 stanov.

Máte-li zájem o členství, prosím kontaktujte nás.